Pro nasmlouvání výkonu 01445 – stanovení glykovaného hemoglobinu v ambulanci je nyní podmínkou pouze doložení dokladu o vlastnictví přístroje (zaškolení s jeho zacházením, které je provedeno při dodávce přístroje), vnitřní kontrola kvality (provádí přístroj automaticky) a pak (po jeho nasmlouvání, dříve nejde) zajištění externí kontrola kvality v systému mezilaboratorních zkoušek 1x ročně, pouze v případě neúspěšného výsledku nutno opakovat do 6 měsíců – tedy celkem do 18 měsíců od nasmlouvání, stejně jako u CRP a INR.

Podmínka absolvování úvodního vstupního školení pro nasmlouvání výkonů POCT (Glyk.Hb, CRP, INR) v ordinaci praktického lékaře byla v letošním roce zrušena (‚změna textu ve vyhlášce, kterou se vydává Seznam výkonů).

Zdroj: MUDr.Jana Uhrová – Sdružení praktických lékařů.