Produkty

Analyzátory glykovaného hemoglobinu HbA1c

Dbáme na kvalitu a veškeré přístroje si prověřujeme v nejlepších referenčních laboratořích – všechny naše analyzátory prošly testováním v evropské referenční laboratoři pro klinickou biochemii ÚLBLD VFN s vynikajícími výsledky, jak se můžete sami přesvědčit na webových stránkách této laboratoře. Každý z našich přístrojů v těchto testech obstál.

Při testování je třeba pro zachování přesnosti dbát několika pravidel : (na základě doporučení referenční testovací laboratoře, založených na jejich zkušenostech)

  • při odběru krve z prstu otřít suchým tamponem první kapku krve – jednak obsahuje větší množství intesticiální tekutiny, která může výsledek zkreslit, jednak může být kontaminována dezinfekčním roztokem
  • nanést dostatečné množstvím vzorku krve na odběrovou nit a následně obtisknout po předepsanou dobu na odběrový proužek
  • před dalším vyšetřením, zejména pokud následuje krátce po předchozím vyšetření ,zkontrolovat, aby testovací místo nebylo potřísněno roztokem z předchozího testu

 

 

Kombinovaný analyzátor HbA1c – GluCoA1c

Tento přístroj má 2 funkce. První funkcí je funkce glukometru – stanovuje hladinu glykemie (krevního cukru). Druhou funkcí je, že funguje jako analyzátor HbA1c – stanovuje hladinu glykovaného hemoglobinu. Přístroj je určen především pro praktické lékaře a pro ty diabetiky, kteří chtějí mít svou nemoc pod kontrolou.


Analyzátor HbA1c – PRO

Tento přístroj umožňuje vyšetření až 4 pacientů najednou. Je vhodný do diabetologických ambulancí s větším počtem pacientů. Hlavními přednostmi toho přístroje jsou rychlost, přesnost a snadné ovládání pomocí dotykové obrazovky. Součástí přístroje je tepelná tiskárna.


Analyzátor A1cChek Express

Nejnovější analyzátor, který zaujme skvělým designem, velkou obrazovkou, intuitivním ovládáním a zobrazením hladiny glykovaného hemoglobinu ve standartu IFCC i NGSP. Přístroj navíc zobrazuje přepočtenou hodnotu průměrné glykémie.