Glykemické senzory

Systém pro kontinuální monitorování glykémie (CGM)

Systém kontinuálního monitorování glykémie (CGM) Glunovo i3 je složený z jednorázového senzoru, vysílače, aplikace a analytického softwaru, který v intervalu 3 min vyhodnocuje senzorem naměřené hodnoty glykémie.

 

Senzorová elektroda chemicky reaguje s glukózou v hypodermické intersticiální tekutině za účelem generování elektrického signálu. Vysílač analyzuje a vypočítává elektrický signál a generuje hodnoty glukózy v krvi, které jsou přenášené do aplikace. Uživatelský analytický software stahuje a shromažďuje data z mobilní aplikace za účelem jejich analýzy a podávání hlášení.

Senzor se skládá z aplikátoru, základny a elektrodového senzoru. Základna se skládá z PC základny a z lepicí náplasti. Senzorová elektroda je rozdělena do tří vrstev: polopropustné membrány, glukózoxidázové vrsty a mikro elektrody.

Parametry senzoru

 • Rozsah měření – 2,2 -22,2mmol/l
 • Životnost senzoru – 14dní
 • Kalibrace – klasický glukometr, první tři dny 2*denně, další dny jednou denně
 • Rozsah kalibrace – 2,2-22,2mmol/l
 • Podmínky skladování – teplota 2°C-25°C, relativní vlhkost 15-85%
 • Provozní podmínky po aplikaci senzoru na tělo – teplota 10°C-40°C, relativní vlhkost 10-95%
 • Sterilizace – radiační záření
 • Životnost – 8měsíců

Instalace senzoru

      

Parametry vysílače

 • Velikost vysílače – 33mm*19mm*4mm
 • Hmotnost vysílače – 3,7g
 • Kalibrace – klasický glukometr, první tři dny 2*denně, další dny jednou denně
 • Přenos dat – na vzdálenost 2m
 • Historie uložení dat – nejméně 14dní
 • Životnost – 1rok
 • Operační mód – nepřetržitě
 • Napájení – ze senzoru
 • Stupeň ochrany – IP27
 • Provozní podmínky po umístění vysílače do základny senzoru – teplota 10°C-40°C, relativní vlhkost 10-95%
 • Přenos impulsu – Bluetooth 4.0, frekvenční rozsah 2400-2483,5MHz

Instalace vysílače