Hypoglykémie je definována jako glykémie nižší než 3,9 mmol/l a je nejčastější komplikací léčby diabetes. Příčinou je nejčastěji vynechání, zpoždění či malé množství jídla a/nebo se zvýšenou fyzickou námahou při nezměněné dávce inzulinu nebo dalších antidiabetik. Nebezpečí hypoglykémie se výrazně zvyšuje po požití alkoholu, zvláště při současném nedostatečném příjmu potravy a při snížené funkci ledvin.

Krevní cukr je pro fungování organismu potřebný neustále a pro mozek představuje dokonce hlavní zdroj energie. Do těla se dostává především z potravy. Různé druhy sacharidů se ve střevě přímo štěpí na glukózu, kterou je pak nutné s pomocí inzulínu okamžitě zpracovat, aby se v krvi nehromadila. Krevní cukr se ale může v těle přímo tvořit z jiných látek, což je důležité zejména mezi jídly. Hlavním zdrojem je právě jaterní glykogen.

Tělo se chrání nejen proti příliš vysoké hladině glukózy, ale také proti jejímu nedostatku, tzv. hypoglykémii. Blíží-li se hladina krevního cukru k dolní hranici, okamžitě se zabrzdí další produkce inzulínu a naopak se uvolňuje glukagon, případně další důležitý hormon, který se tvoří ve dřeni nadledvin – adrenalin. Oba tyto hormony urychlují uvolňování glukózy z jaterního glykogenu.

Za normálních okolností se proto hypoglykémie nevyskytují. Pokud by se tak stalo, např. při nadměrné zátěži a hladovění, ale mnohem častěji u pacientů s diabetem při nadměrné dávce inzulínu či jiných léků, mohlo by se to projevit špatnou funkcí hladovějícího mozku a nakonec až bezvědomím. Pacienty ale většinou varují příznaky, které jsou vyvolány uvolněním stresového hormonu adrenalinu. Ten způsobuje pocení, třes a pocit bušení srdce, takže pacienti jsou většinou včas varováni a mohou vzniku těžké hypoglykémie předejít tím, že snědí něco sladkého.

*Pomoc při hypoglykémii bez poruchy vědomí:

200 ml. sladkého nápoje (oslazený čaj, sladký nápoj typu cola – ne ligth, džus) nebo 10 – 20 gramů hroznového cukru (2 – 4 tablety po 5 gramech), sladký gel.
Dále 20 – 30 gramů komplexních sacharidů – pečivo, přílohy.
Kontrola glykémie po 15 – 20 minutách, pokud hypoglykémie přetrvává, postup opakovat.
Pokud přetrvává i po dalších 15 – 20 minutách, nutný příjem dvojnásobného množství sacharidů než je uvedeno výše.
Nevhodná je čokoláda a tučná jídla.
Včasná kontrola u lékaře.

Při jakékoliv ztrátě vědomí při hypoglykémii je nutno okamžité vyhledat lékaře.

*zdroj: Doporučené postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018