Dříve šlo lékaře “oblafnout”

Je neoddiskutovatelným faktem, že v dobách před možností stanovení HbA1c nemohl lékař objektivně posoudit dostatečnost léčby cukrovky ani dodržování dietních a režimových opatření ze strany pacienta. Stačilo k tomu den před odběrem krve “sekat dobrotu”. Případně přinést ke kontrole nějaký krásný glykemický profil (třeba od souseda). Ano, trochu se stydím, že prozrazuji na Vás – pacienty tyto nekalé praktiky, protože být na Vašem místě, s největší pravděpodobností bych nebyl jiný. Ovšem lhát sám sobě, natož jiným, zavírat oči a utíkat před skutečností se obvykle nevyplácí ve všech oblastech života, no a v případě cukrovky to platí několikanásobně. Proto se s ohledem na snížení rizika všech diabetických komplikací rozhodně vyplácí dodržovat doporučení lékaře a sestry během celého období roku, a ne jen pár dní před kontrolou. Protože až se Vás na kontrole glykovaný hemoglobin zeptá, co jste dělali před měsícem, budete moci hrdě prohlásit: držel jsem dietu, cvičil jsem a užíval léky. Vlastně nebudete muset říkat nic, glykovaný hemoglobin to udělá za Vás…

Jak se provádí vyšetření glykovaného hemoglobinu?

Ke změření množství glykovaného hemoglobinu se používá speciální laboratorní metoda zvaná chromatografie, konkrétně HPLC (high-performance liquid chromatography). Do přístroje se vloží krev odebraná ze žíly (vyšetření v laboratoři) nebo kapilární krev z prstu (vyšetření v ambulanci), pomocí chromatografie se oddělí (separuje) glykovaný hemoglobin od “normálního” a změří se jeho podíl.

Co může ovlivnit výsledek měření?

Ve srovnání s měřením glykémie má glykovaný hemoglobin několik odlišností. Jeho hodnota se nemění v průběhu dne pod vlivem jídla, tudíž se nemusí stanovovat nalačno. Vliv věku nebo pohlaví je rovněž zanedbatelný.Hodnoty HbA1c ale mohou být zkreslené (obvykle falešně nízké) při poruchách samotného hemoglobinu (tzv. hemoglobinopatie), při nedostatku červených krvinek (anémie) nebo v případě zkrácené doby života červených krvinek (erytrocytů). Rovněž u pacientů s výraznou poruchou činnost ledvin (např. dialyzovaní pacienti) dochází ke zkreslení výsledku při měření HbA1c v závislosti na použité metodě a přístroji. V takovém případě neposkytuje stanovení HbA1c stejnou informaci jako u ostatních osob a jeho hodnoty lze posuzovat jen při opakovaném stanovení u daného pacienta, tedy při hodnocení kompenzace jeho diabetu.

Něco z historie

Glykovaný hemoglobin byl poprvé laboratorně prokázán chemiky Huismanen a Meyeringem v roce 1958. Chemická reakce způsobující usazování glukózy na hemoglobinu (glykace) byla popsána v roce 1975 a rok poté se zrodila myšlenka používat hodnotu glykovaného hemoglobinu, resp. jeho podíl na celkovém množství hemoglobinu jako parametr kontroly diabetu.